Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

ΕΙΚΟΝΑ ΠΥΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣΣυναδέλφισσες, Συνάδελφοι
       Η παρακάτω εικόνα είναι αυτή στην οποία βρίσκεται η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Καβάλας ύστερα και από την ανακοίνωση των αποσπάσεων. Εκτιμώ πως το πρόβλημα των υπαραριθμιών στους Δασκάλους δεν θα είναι τόσο μεγάλο όπως τις 2 τελευταίες χρονιές.      Σας αναφέρω εδώ, προς αποφυγή παρεξηγήσεων , ότι η θέση μου στις ενέργειες οι οποίες θα διενεργηθούν από σήμερα και στο έξης περιλαμβάνουν
1. την κρίση των λειτουργικά υπεραρίθμων   και την τοποθέτηση αυτών
2. την τοποθέτηση των προς διάθεση εκπαιδευτικών
3. και τέλος των αποσπασμένων εκπαιδευτικών
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ(+) -  ΕΛΕΙΜΜΑΤΑ (-)
ΕΦΥΓΑΝ
ΗΡΘΑΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ 70
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
-8
-21
+7
-22
ΠΕ 60
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
-5
-17
+4
-18
ΠΕ 06
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
-15
0
0
-15
ΠΕ 11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
+19
-5
+1
+15
ΠΕ 16
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
-14
1
0
-15
ΠΕ 19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
0
2
2
0

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018


ΤΖΕΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΗΛ. 6977742798
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: tzerakis.blogspot.gr                                ΚΑΒΑΛΑ 21-02-2018

Συναδέλφισσες   , συνάδελφοι
            Σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2018 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Καβάλας με μοναδικό του θέμα την οργανική σύνθεση του διδακτικού προσωπικού του νομού Καβάλας. Τα στοιχεία αριθμητικά τα βλέπετε παρακάτω.    
     Στους Δασκάλους η υπεραριθμία προκύπτει από το 20ο Καβάλας ύστερα από οργανικό υποβιβασμό και τα κενά είναι 14 τα οποία βρίσκονται  στο Ζυγός, 1ο Ελευθερούπολης, 1ο Περάμου, 4 στα Λιμενάρια, 3 στη Ποταμιά, Θεολόγο, Πρίνο, 2ο Χρυσούπολης και 4ο Καβάλας.  
    Στους Νηπιαγωγούς  οι  υπεραριθμίες  προκύπτουν  από το  18ο + 21ο  Καβάλας 2, από το 24ο + 27ο  Καβάλας 1, από το 1ο + 2ο  Ελευθερούπολης 1,  από το 1ο + 2ο  Χρυσούπολης 1 και από το 15ο Καβάλας 1 ύστερα από οργανικό υποβιβασμό και τα κενά είναι 5 τα οποία βρίσκονται  στο 4ο Καβάλας, 12ο Καβάλας, στα Δωμάτια, στη Παναγία και στο 1ο Λιμεναρίων.   
        Στους Γυμναστές  οι  υπεραριθμίες  προκύπτουν  από το  1ο  Λιμένα και από το 2ο Ειδικό.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαι στη διάθεσή σας.  
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ
ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
621
608 +2 ΔΙΑΘΕΣΗ
1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
196
197 + 1 ΔΙΑΘΕΣΗ
6
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
62
62 + 18 ΔΙΑΘΕΣΗ
2
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
66
49
0
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26
10
0
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
13
13
0
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
5
5
0
ΓΑΛΛΙΚΩΝ
2
2
0Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Αυτές είναι οι μειώσεις στις συντάξεις που έχουν γίνει από την συγκυβέρνηση


1. Με το νόμο 4336/2015 επήλθε σημαντική μείωση σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, μέσω της αύξησης των εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ στις  κύριες συντάξεις από 4% σε 6%  και της επιβολής εισφοράς 6% για πρώτη φορά στις επικουρικές.
2. Σταδιακή κατάργηση του  ΕΚΑΣ  από 1-1-2016 μέχρι 31-12-2019 και ολική κατάργηση από 1-1-2020  αφαιρώντας εισόδημα 900 εκατομμύρια ευρώ από 370.000 χαμηλοσυνταξιούχους και μέλη ορφανικών οικογενειών, που έπαιρναν μια χαμηλή σύνταξη
3. Μειώσεις στα εφάπαξ για τα έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2013 κατά 15%  τουλάχιστον με το νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ. Για τα έτη ασφάλισης από 1/1/2014  έχουμε άτοκη επιστροφή εισφορών
4. Μείωση του αφορολόγητου από 9.545 € σε 8.636 € που επιβάρυνε το μισθωτό και το συνταξιούχο κατά 200 € ετησίως και περαιτέρω μείωση στα 5.681 € από 1-1-2020 σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4442/2017
5. Επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων από 1/6/2016 και περικοπές σε συνταξιούχους με άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης στα 1.170 ευρώ καθαρά (1.300€ μικτά).
6.  Αύξηση του κόστους εξαγοράς των πλασματικών ετών από 1-1-2017 και στους δημόσιους υπάλληλους. Συγκεκριμένα το ποσοστό εισφοράς από 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών, που ήταν μέχρι 31-12-2016, για αιτήσεις εξαγοράς  που υποβάλλονται  από 1-1-2017 διαμορφώνεται ως εξής:
Για το 2017                     10%                                                                                                              
Για το 2018                     13,34%                                                                                                                            Για το 2019                     16,67%                                                                                                                         και από το 2020               20%
(καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο συνολικά η εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη , που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα.)
7. Μείωση της κατώτατης σύνταξης του πρώην  ΙΚΑ από 486 ευρώ σε 392,7 ευρώ. ( αφορά και υπαλλήλους  που εργάζονται στο Δημόσιο  και είχαν επιλέξει τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του ΙΚΑ)

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

Οι δυσκολίες πίσω από το νέο ΠΔΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79/2017
ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017
Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών
Άρθρο 7
Εγγραφές σε Δημοτικά Σχολεία
2. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25).
3. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τριμελής Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των εγγραφών των μαθητών στα δημοτικά σχολεία. Η επιτροπή αποτελείται από έναν Σχολικό Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως πρόεδρο, τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και έναν Διευθυντή ή Προϊστάμενο Δημοτικού σχολείου ως μέλη.
δ) Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 25 σε ένα τμήμα ο Διευθυντής του σχολείου υποβάλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα. Ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτημα ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής η οποία για τη διατύπωση της εισήγησης οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει υπόψη τις αιτήσεις εγγραφών στην Α΄ τάξη των όμορων δημοτικών σχολείων.
Αν η εισήγηση της επιτροπής είναι αρνητική ή δεν υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα, ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των μαθητών που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων σχολείων. Η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των μαθητών του ανωτέρω πίνακα, έτσι ώστε να προκύψει ο αριθμός μαθητών που συμπληρώνουν τους 25 σε τμήμα. Οι μαθητές που δεν έχουν κληρωθεί κατανέμονται, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής, σε όμορα σχολεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους. Αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο, εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει το σχολείο αποχώρησης και τα σχολεία υποδοχής των μαθητών. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι την 10η Ιουνίου.

ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΟΧΗ
Σύμφωνα με τα φετινά δεδομένα εγγραφών στα δημοτικά σχολεία του Ν. Καβάλας προκύπτουν τα εξής
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΦΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 79
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
4
3
-1
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
7
5
-2
ΚΑΒΑΛΑ
29
22
-7
ΣΥΝΟΛΑ
40
30
-10

Δηλαδή αν ίσχυε από φέτος το ΠΔ 79 θα είχαμε ακόμη 10 υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, και σε βάθος εξαετίας 60,   με ότι δυσκολία αυτό συνεπάγεται.  Ο λόγος που γράφω αυτό σήμερα είναι για να εκθέσω το προβληματισμό μου για το μέλλον των εκπαιδευτικών στο νομό Καβάλας.
Επίσης αναφέρω ότι σήμερα υπάρχουν αρκετοί μόνιμοι εκπαιδευτικοί στη Θάσο και αντίστοιχα έχουμε προσλάβει αρκετούς αναπληρωτές σε τμήματα ΖΕΠ και εργάζονται , με πρόγραμμα ΕΣΠΑ βέβαια,  στο στεριανό κομμάτι του νομού. Μήπως  θα μπορούσε να γίνει ανάποδα.

Θα ήθελα αυτές τις σκέψεις μου να τις μεταφέρω σε εσάς και κατ επέκταση στο σύλλογο μας για μια πιο  σοβαρή συζήτηση.